Kişisel veri gizliliği politikası

Bu kişisel verilerin Gizlilik Politikası (bundan sonra - Gizlilik Politikası) sitenin sunduğu tüm bilgiler için geçerlidir.Yaz sakinleri ve bahçıvanlar için portal https://garden-tr.desigusxpro.com, (bundan sonra - https://garden-tr.desigusxpro.com) alan adında yer alırgarden-tr.desigusxpro.com (alt alan adlarının yanı sıra), garden-tr.desigusxpro.com sitesini (ve alt alanlarını), programlarını ve ürünlerini kullanırken Kullanıcı hakkında bilgi alabilir.

1. Terimlerin tanımı

1.1 Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:

1.1.1. «Site yönetimi"(Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) - siteyi yönetmeye yetkili çalışanlarYaz sakinleri ve bahçıvanlar için portal https://garden-tr.desigusxpro.comkişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve (veya) gerçekleştiren, kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlenecek kişisel verilerin bileşimini, kişisel verilerle gerçekleştirilen eylemleri (işlemleri) belirleyen.

1.1.2. "Kişisel veriler" - doğrudan veya dolaylı olarak belirli veya tanımlanabilir bir bireyle ilgili herhangi bir bilgi (kişisel verilerin konusu).

1.1.3. "Kişisel verilerin işlenmesi" - otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçları kişisel verilerle birlikte kullanmadan gerçekleştirilen, toplama, kaydetme, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme) dahil olmak üzere herhangi bir eylem (işlem) veya bir dizi eylem (işlem), Kişisel verilerin çıkarılması, kullanılması, aktarılması (dağıtım, tedarik, erişim), kişisel olmayanlaştırma, bloke etme, silme, yok etme.

1.1.4. "Kişisel verilerin gizliliği", Operatörün veya kişisel verilere erişimi olan diğer kişilerin, kişisel veri konusunun rızası veya diğer yasal gerekçeler olmaksızın yayılmasını önlemek için zorunlu bir gerekliliktir.

1.1.5. "İnternet sitesiYaz sakinleri ve bahçıvanlar için portal https://garden-tr.desigusxpro.com"İnternette benzersiz bir adreste (URL) bulunan birbirine bağlı web sayfaları topluluğudur:garden-tr.desigusxpro.comyanı sıra alt alanları.

1.1.6. "Alt alanlar" yaz sakinleri ve bahçıvanlar için Portal portalına ait üçüncü düzey alan adlarında yer alan sayfalar veya sayfalar kümesinin yanı sıra, alt kısmında İdarenin iletişim bilgileri olan diğer geçici sayfalardır.

1.1.5. "Site kullanıcısıYaz sakinleri ve bahçıvanlar için portal https://garden-tr.desigusxpro.com "(Bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) - siteye erişimi olan bir kişiYaz sakinleri ve bahçıvanlar için portal https://garden-tr.desigusxpro.comİnternet üzerinden ve sitedeki bilgileri, materyalleri ve ürünleri kullanarakYaz sakinleri ve bahçıvanlar için portal https://garden-tr.desigusxpro.com.

1.1.7. "Çerezler", bir web sunucusu tarafından gönderilen ve kullanıcının bilgisayarında saklanan ve web istemcisinin veya web tarayıcısının, ilgili sitenin sayfasını açmaya çalışırken bir HTTP isteğinde her seferinde web sunucusuna gönderdiği küçük bir veri parçasıdır.

1.1.8."IP adresi", Kullanıcının https://garden-tr.desigusxpro.com adresine erişim sağladığı bir bilgisayar ağındaki bir düğümün benzersiz bir ağ adresidir.

2. Genel hükümler

2.1. Yaz sakinleri ve bahçıvanlar için https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesi Portalının Kullanıcı tarafından kullanılması, bu Gizlilik Politikasının ve Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme şartlarının kabul edilmesi anlamına gelir.

2.2. Gizlilik Politikasının şartlarına uyulmaması durumunda, Kullanıcı yaz sakinleri ve bahçıvanlar için https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesi Portalını kullanmayı bırakmalıdır.

2.3. Bu Gizlilik Politikası, https://garden-tr.desigusxpro.com yaz sakinleri ve bahçıvanlar için web sitesi Portalı için geçerlidir. https://garden-tr.desigusxpro.com, Kullanıcının yaz sakinleri ve bahçıvanlar için Portal web sitesinde bulunan bağlantılara tıklayabileceği üçüncü taraf siteleri kontrol etmez ve bunlardan sorumlu değildir https://garden-tr.desigusxpro.com.

2.4. İdare, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunu onaylamaz.

3. Gizlilik politikasının konusu

3.1. Bu Gizlilik Politikası, İdare'nin yaz sakinleri ve bahçıvanlar https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesine kayıt olurken veya bir bilgi e-postasına abone olurken, İdare'nin talebi üzerine Kullanıcı'nın sağladığı kişisel verilerin gizliliğini ifşa etmeme ve korumasını sağlama yükümlülüklerini belirler. mail listesi.

3.2. Bu Gizlilik Politikası kapsamında işlenmesine izin verilen kişisel veriler, Kullanıcı tarafından yaz sakinleri ve bahçıvanlar web sitesi https://garden-tr.desigusxpro.com için Portaldaki formlar doldurularak sağlanır ve aşağıdaki bilgileri içerir:
3.2.1. Kullanıcının soyadı, adı, soyadı;
3.2.2. Kullanıcının iletişim telefon numarası;
3.2.3. e-posta adresi (e-posta)
3.2.4. Kullanıcının ikamet ettiği yer (gerekirse)
3.2.5. fotoğraf (gerekirse)

3.3. https://garden-tr.desigusxpro.com, sayfaları ziyaret ederken otomatik olarak iletilen Verileri korur:
- IP adresi;
- tanımlama bilgilerinden gelen bilgiler;
- tarayıcı hakkında bilgi
- erişim zamanı;
- yönlendiren (önceki sayfanın adresi).

3.3.1. Çerezleri devre dışı bırakmak, sitenin yetkilendirme gerektiren bölümlerine erişilememesine neden olabilir.

3.3.2. https://garden-tr.desigusxpro.com, ziyaretçilerinin IP adresleri hakkında istatistikler toplar. Bu bilgiler teknik sorunları önlemek, tanımlamak ve çözmek için kullanılır.

3.4. Yukarıda belirtilmeyen diğer tüm kişisel bilgiler (ziyaret geçmişi, kullanılan tarayıcılar, işletim sistemleri, vb.), Maddelerde belirtilenler dışında, güvenilir depolamaya ve yayılmamaya tabidir. 5.2. bu Gizlilik Politikasının.

4. Kişisel kullanıcı bilgilerini toplamanın amacı

4.1. Kullanıcının kişisel verileri, İdare tarafından aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:
4.1.1. Daha fazla yetkilendirme için yaz sakinleri ve bahçıvanlar için https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesi portalında kayıtlı Kullanıcının kimliği.
4.1.2. Kullanıcının yaz sakinleri ve bahçıvanlar için https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesi Portalının kişiselleştirilmiş verilerine erişimini sağlamak.
4.1.3. Yaz sakinleri ve bahçıvanlar için https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesi Portalının kullanımına ilişkin bildirimlerin gönderilmesi, talepler, Kullanıcı'dan gelen taleplerin ve başvuruların işlenmesi dahil olmak üzere Kullanıcı ile geri bildirimde bulunmak.
4.1.4. Güvenliğin sağlanması için Kullanıcının lokasyonunun belirlenmesi, sahtekarlığın önlenmesi.
4.1.5. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verilerin doğruluğunun ve eksiksizliğinin onaylanması.
4.1.6. Kullanıcı bir hesap oluşturmayı kabul ettiyse, site Portalının bölümlerini yaz sakinleri ve bahçıvanlar için kullanmak üzere bir hesap oluşturma https://garden-tr.desigusxpro.com.
4.1.7. E-posta ile kullanıcı bildirimleri.
4.1.8. Site Portalının yaz sakinleri ve bahçıvanlar için kullanımıyla ilgili problemler durumunda Kullanıcıya etkin teknik destek sağlanması https://garden-tr.desigusxpro.com.
4.1.9. Yaz sakinleri ve bahçıvanlar için site portalı https://garden-tr.desigusxpro.com adına Kullanıcıya kendi rızasıyla özel teklifler, haber bültenleri ve diğer bilgileri sağlamak.

5. Kişisel bilgileri işleme yöntemleri ve şartları

5.1.Kullanıcının kişisel verilerinin işlenmesi, otomasyon araçları kullanılarak veya bu tür araçlar kullanılmadan kişisel veri bilgi sistemleri dahil olmak üzere herhangi bir yasal yolla herhangi bir zaman sınırı olmaksızın gerçekleştirilir.

5.2. Kullanıcının kişisel verileri, yalnızca yasanın öngördüğü gerekçelerle ve şekilde yetkili devlet makamlarına aktarılabilir.

5.3. Kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi halinde İdare, kişisel verilerin kaybolması veya ifşa edilmesi konusunda Kullanıcıyı bilgilendirmeme hakkına sahiptir.

5.4. İdare, Kullanıcının kişisel bilgilerinin yetkisiz veya yanlışlıkla erişiminden, imha edilmesinden, değiştirilmesinden, bloke edilmesinden, kopyalanmasından, dağıtılmasından ve üçüncü şahısların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için gerekli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.

5.5. İdare, Kullanıcı ile birlikte, Kullanıcı'nın kişisel verilerinin kaybolması veya ifşa edilmesinden kaynaklanan kayıpları veya diğer olumsuz sonuçları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır.

6. Tarafların hak ve yükümlülükleri

6.1. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

6.1.1. Yaz sakinleri ve bahçıvanlar için https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesi Portalını kullanmak için gerekli kişisel verilerinizi sağlamak için ücretsiz bir karar verin ve bunların işlenmesine izin verin.

6.1.2. Güncelleme, bu bilgilerde değişiklik olması durumunda kişisel veriler hakkında sağlanan bilgileri tamamlar.

6.1.3. Kullanıcı, federal yasalar uyarınca böyle bir hak sınırlandırılmamışsa, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak İdare'den bilgi alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, kişisel verilerinin eksik, güncelliğini yitirmiş, yanlış, yasadışı olarak elde edilmiş veya belirtilen işleme amacı için gerekli olmaması halinde kişisel verilerinin açıklanmasını, bloke edilmesini veya imha edilmesini İdare'den talep etme ve haklarını korumak için kanunla öngörülen önlemleri alma hakkına sahiptir. Bunun için belirtilen E-posta adresinden İdare'ye haber vermeniz yeterlidir.

6.2. İdare zorunludur:

6.2.1. Yalnızca bu Gizlilik Politikasının 4. maddesinde belirtilen amaçlar için alınan bilgileri kullanın.

6.2.2. Gizli bilgilerin gizli olarak saklanmasını sağlayın, Kullanıcının önceden yazılı izni olmadan ifşa etmeyin ve ayrıca cl hariç olmak üzere Kullanıcının aktarılan kişisel verilerini başka olası yollarla satmayın, takas etmeyin, yayınlamayın veya başka olası yollarla ifşa etmeyin. 5.2. bu Gizlilik Politikasının.

6.2.3. Mevcut işte bu tür bilgileri korumak için genellikle kullanılan prosedüre uygun olarak Kullanıcının kişisel verilerinin gizliliğini korumak için önlemler alın.

6.2.4. Hatalı kişisel verilerin açığa çıkması veya yasadışı eylemlerin ortaya çıkması halinde, Kullanıcı'nın başvurduğu veya talep ettiği andan itibaren ilgili Kullanıcıya veya kişisel veri sahiplerinin haklarının korunması için yasal temsilcisi veya yetkili makamına ait kişisel verileri doğrulama süresi boyunca bloke edebilir.

Tarafların sorumluluğu

7.1. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen idare, kişisel verilerin hukuka uygun olmayan şekilde kullanılmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı'nın uğrayacağı zararlardan, cl'de öngörülen haller dışında sorumludur. 5.2. ve 7.2. bu Gizlilik Politikasının.

7.2. Gizli Bilgilerin kaybolması veya ifşa edilmesi durumunda, bu gizli bilgilerin:
7.2.1. Kaybolmadan veya ifşa edilmeden önce kamuya açık hale geldi.
7.2.2. Kaynak İdaresi tarafından alınana kadar üçüncü bir taraftan alındı.
7.2.3. Kullanıcının rızası ile ifşa edilmiştir.

7.3.Kullanıcı, reklam yasaları, telif hakkı ve ilgili hakların korunması, ticari markaların ve hizmet markalarının korunmasına ilişkin yasalar da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerine uymaktan tamamen sorumludur, ancak yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere, içerik ve materyallerin biçimi için tam sorumluluk dahil.

7.4. Kullanıcı, yaz sakinleri ve bahçıvanlar için site portalının bir parçası olarak erişebileceği her türlü bilgiden (bunlarla sınırlı olmamak üzere: veri dosyaları, metinler vb.) Sorumlu olduğunu kabul eder. Https: // garden- fr.desigusxpro.com, bu tür bilgileri sağlayan kişinin sorumluluğundadır.

7.5. Kullanıcı, yaz sakinleri ve bahçıvanlar için site Portalının bir parçası olarak kendisine sağlanan bilgilerin https://garden-tr.desigusxpro.com haklarının korunan bir fikri mülkiyet nesnesi olabileceğini ve diğer Kullanıcılara, ortaklara veya bunları yayınlayan reklam verenlere ait olduğunu kabul eder. yaz sakinleri ve bahçıvanlar için portal web sitesinde bilgi https://garden-tr.desigusxpro.com.
Kullanıcı, söz konusu İçeriğe dayalı olarak (tamamen veya kısmen) değişiklik yapma, kiralama, devretme, satma, dağıtma veya türev çalışmalar yaratma hakkına sahip değildir; bu tür eylemler, söz konusu İçeriğin sahipleri tarafından buna uygun olarak yazılı olarak açıkça yetkilendirilmedikçe, ayrı bir anlaşmanın şartları.

7.6. Metin materyalleriyle ilgili olarak (yaz sakinleri ve bahçıvanlar için Portal https://garden-tr.desigusxpro.com web sitesinde halka ücretsiz olarak sunulan makaleler, yayınlar), https: // garden- adresine bir bağlantı verilmesi koşuluyla dağıtımlarına izin verilir. fr.desigusxpro.com.

7.7. Yönetim, yaz sakinleri ve bahçıvanlar için web sitesi Portalında yer alan herhangi bir İçeriğin ve diğer iletişim verilerinin silinmesi, başarısız olması veya kaydedilememesi nedeniyle Kullanıcı'nın maruz kaldığı zarar veya ziyandan Kullanıcıya karşı sorumlu değildir https://garden-tr.desigusxpro.com veya bununla iletilir.

7.8. İdare, aşağıdakilerden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplardan sorumlu değildir: sitenin veya bireysel hizmetlerin kullanılması veya kullanılamaması; Kullanıcının iletişimlerine yetkisiz erişim; Sitedeki herhangi bir üçüncü tarafın beyanı veya davranışı.

7.9. Yönetim, telif hakkı sahibinin açık izni olmaksızın telif hakkı ile korunan bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere https://garden-tr.desigusxpro.com sitesinde yaz sakinleri ve bahçıvanlar için Portal web sitesinde kullanıcı tarafından yayınlanan hiçbir bilgiden sorumlu değildir.

8. Anlaşmazlık Çözümü

8.1. Kullanıcı ile İdare arasındaki ilişkiden kaynaklanan ihtilaflar için mahkemeye gitmeden önce, bir talep (yazılı bir öneri veya uyuşmazlığın gönüllü olarak çözümlenmesi için elektronik bir teklif) sunulması zorunludur.

8.2. Talebin alıcısı, talebin alındığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda, talebin değerlendirilmesine ilişkin sonuçları başvuru sahibine bildirir.

8.3. Bir anlaşmaya varılmazsa, anlaşmazlık Tahkim Mahkemesine sevk edilecektir.

8.4. Mevcut mevzuat, bu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile İdare arasındaki ilişki için geçerlidir.

9. Ek koşullar

9.1. İdare, Kullanıcının izni olmadan bu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9.2. Yeni Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikasının yeni baskısında aksi belirtilmedikçe, yaz sakinleri ve bahçıvanlar için Portal web sitesinde https://garden-tr.desigusxpro.com yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

9.3. Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir öneri veya soru şu adrese bildirilmelidir:

9.4. Mevcut Gizlilik Politikası, https://garden-tr.desigusxpro.com/politika.html adresindeki sayfada yayınlanmaktadır.

Şimdi seyretme


Salatalıklar

Domates

Kabak